Nieuws uit de sector

Inleiding tot afgeschermd draadbedradingssysteem

2022-12-27
Afschermend bedradingssysteem uit Europa, het bevindt zich in het gewone niet-afgeschermde bedradingssysteem buiten de metalen afschermingslaag, met behulp van de metalen afschermingslaag van reflectie, absorptie en skin-effect om elektromagnetische interferentie en elektromagnetische stralingsfunctie te voorkomen, afschermingssysteem uitgebreid gebruik van twisted pair-balansprincipe en afschermingseffect van de afschermlaag, dus het heeft zeer goede elektromagnetische compatibiliteit (EMC) kenmerken.
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) verwijst naar het vermogen van elektronische apparatuur of netwerksystemen om elektromagnetische interferentie te weerstaan ​​zonder overmatige elektromagnetische straling te produceren.
Dat wil zeggen dat de apparatuur of het netwerksysteem normaal moet werken in een ruwe elektromagnetische omgeving, zonder overmatige elektromagnetische golven uit te stralen die de normale werking van andere apparatuur en het netwerk in de buurt verstoren.
Het afschermingsprincipe van de afgeschermde kabel verschilt van het evenwichtsonderdrukkingsprincipe van het getwiste paar. De afgeschermde kabel is om één of twee lagen aluminiumfolie toe te voegen buiten de vier paren twisted pair. Door het principe van reflectie, absorptie en huideffect van het metaal op elektromagnetische golven te gebruiken, kan het de externe elektromagnetische interferentie in de kabel effectief voorkomen en ook voorkomen dat het interne signaal uitstraalt en het werk van andere apparatuur verstoort.
Experimenten tonen aan dat elektromagnetische golven met frequenties hoger dan 5 MHz alleen door aluminiumfolie van 38 µm dik kunnen gaan. Als de dikte van de afscherming meer dan 38 µm is, is de frequentie van elektromagnetische interferentie die de kabel via de afscherming kan binnendringen voornamelijk lager dan 5 MHz.De laagfrequente interferentie onder 5 MHz kan effectief worden gecompenseerd door het balansprincipe van twisted pair.
Het ene uiteinde van de afgeschermde kabel is geaard en het andere uiteinde is opgehangen.
Wanneer de signaaldraad over een lange afstand wordt verzonden, kan het potentiaal van de twee aardingspunten verschillen vanwege het verschil in aardingsweerstand aan beide uiteinden of de stroom in de PEN-draad. Op dit moment, als de twee uiteinden geaard zijn, zal de afschermingslaag elektriciteit hebben, maar wordt er signaalinterferentie gevormd. Daarom wordt in dit geval over het algemeen de methode van aarden op het ene punt en ophangen aan het andere uiteinde gebruikt om de vorming van dergelijke interferentie te voorkomen.

Het aardingsafschermingseffect is beter, maar de signaalvervorming zal toenemen.