Nieuws uit de sector

Het verschil tussen industriële en elektronische kabelbomen

2022-12-20

Wat is het verschil tussen industriële en elektronische medische kabelbomen? Industriële kabelboomverwerking en gewone elektronische kabelboom is heel anders. Industriële kabelbomen hebben meestal een hoge stroomsterkte, de draadvereisten zijn extreem hoog. Wanneer de wisselstroom door de draad gaat, zal de stroom zich concentreren op het oppervlak van de draad, waardoor de weerstand van de draad toeneemt en ook het vermogensverlies toeneemt, wat het skin-effect is. Hoe hoger de frequentie van stroom- of spanningsverandering, hoe groter het huideffect.

Bij industriële harnasverwerking is het skin-effect een van de meest elementaire vervormingsprocessen in de signaallijn, en het is misschien ook het meest over het hoofd gezien en verkeerd begrepen. Het skin-effect kan inconsistent zijn in de overdracht van hoogfrequente signalen vanwege verschillende componenten van de zender. Evenzo stimuleert het skin-effect bij oude kabelboomgeleiders signaalstromen om over meerdere kabelbomen te kaatsen, waardoor harde markeringen voor geluid ontstaan.

 Skin effect can be used to surface quench metal in industrial wire harness machining. In addition, skin effect is also one of the methods of electromagnetic mask, which can be used to prevent the penetration of high frequency electromagnetic waves into good conductors to make electromagnetic mask device, which is also the reason for poor cell phone signal in the elevator.