Nieuws uit de sector

Zes inspectie-indexen van elektronische draadkwaliteit

2022-12-20
Eerste, elektronische draad DC-weerstandstest:
De geleidende draadkern van elektronische draad zendt voornamelijk elektrische energie of elektrische signalen uit, en de weerstand van de draad is de belangrijkste indicator van de elektrische prestaties. Wanneer de wisselspanning wordt toegepast, is de weerstand van de draadkern te wijten aan het huideffect en is het aangrenzende effectoppervlak groter dan wanneer de gelijkspanning wordt aangelegd, maar het verschil tussen beide is erg klein wanneer de elektrische frequentie is 50HZ. Nu bepaalt de norm dat er alleen geëist kan worden dat getest wordt of de gelijkstroomweerstand of soortelijke weerstand van de draadkern de in de norm gespecificeerde waarde overschrijdt. Door deze inspectie kunnen enkele defecten in het productieproces worden gevonden, zoals draadbreuk of een deel van de enkele draadbreuk, draadsectie voldoet niet aan de norm en de lengte van het product is niet correct.
Ten tweede, elektronische draadisolatieweerstandstest:
Isolatieweerstand is een belangrijke index om de isolatiekenmerken van elektronische draad weer te geven, die nauw verband houden met de elektrische sterkte van het product, het diëlektrische verlies en de geleidelijke verslechtering van het isolatiemateriaal in werkende staat. Voor de communicatiedraad zal de lage isolatieweerstand tussen de draden ook de circuitdemping, overspraak tussen de lussen en lekkage van de voeding over lange afstand op de geleidende draadkern verhogen, dus de isolatieweerstand moet hoger zijn dan de gespecificeerde waarde.
Ten derde, elektronische draadcapaciteit en verlies numerieke test:
Wanneer de amplitude en frequentie van de spanning zeker zijn, is de capaciteitsstroom evenredig met de capaciteit van de draad. Voor de ultrahoogspanningsdraad kan de stroom van de condensator de waarde bereiken die kan worden vergeleken met de nominale stroom, wat een belangrijke factor wordt die de capaciteit en transmissieafstand van de draad beperkt. Daarom is de capaciteit van de elektronische draad ook een van de belangrijkste elektrische prestatieparameters van de draad. Door de meting van de capaciteit en de verliesfactor kan worden vastgesteld dat de isolatie wordt aangetast door vocht, de isolatielaag en de afschermingslaag eraf vallen en andere verschijnselen van isolatieverslechtering. Daarom worden de capaciteit en TANδ gemeten, ongeacht de draadproductie of draadbewerking.
Ten vierde, elektronische draadisolatiesterktetest:
De isolatiesterkte van elektronische draad verwijst naar het vermogen van de isolerende structuur en het isolerende materiaal om de werking van een elektrisch veld te weerstaan ​​zonder doorslagschade. Om de kwaliteit van draadproducten te controleren en de veilige werking van producten te garanderen, moeten alle soorten isolatiedraad over het algemeen een isolatiesterktetest uitvoeren. De isolatiesterktetest kan worden onderverdeeld in een spanningstest en een doorslagtest. De spanning van de tijd is over het algemeen hoger dan de nominale werkspanning van de test, de specifieke spanningswaarde en spanningsweerstandstijd, productnormen worden bepaald, via de spanningsweerstandstest kan de betrouwbaarheid van het product onder de werkspanning worden getest en de ernstige gebreken in de isolatie, maar ook enkele tekortkomingen in het productieproces kunnen vinden.
Ten vijfde, verouderings- en stabiliteitstest van elektronische draad:
De verouderingstest van elektronische draad is de stabiliteitstest of het de stabiliteit van de prestaties kan behouden onder invloed van stress (mechanisch, elektrisch en thermisch). Thermische verouderingstest is het testen van de verouderingskenmerken van walsdraadtestproducten onder invloed van warmte. Plaats de testproducten in een omgeving die hoger is dan de nominale werktemperatuur en een bepaalde temperatuurwaarde, om de levensduur van elektronische draad bij een hogere temperatuur te bepalen.
Zesde, thermische stabiliteitstest van elektronische draad:

Thermische stabiliteitstest is de elektronische draad door de huidige verwarming terwijl ook onder een bepaalde spanning, na het ervaren van een bepaalde periode van verwarming, het meten van enkele gevoelige prestatieparameters om de stabiliteit van isolatie te beoordelen, isolatiestabiliteitstest is verdeeld in stabiliteitstest op lange termijn of versnelde verouderingstest op korte termijn twee.